Képzéseink

AFG

Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum
OM azonosító száma: 202801

Cím H-6760 Kistelek Ifjúság tér 3.
Telefon +36 62 259 228
E-Mail info@afg.hu
Intézményvezető neve Tóth Gabriella
Intézményvezető e-mail címe igazgato@afg.hu
Pályaválasztási felelős neve Vighné Tisótzki Tünde
Pályaválasztási felelős e-mail címe vighne@afg.hu

GIMNÁZIUM

Tanulmányi terület megnevezése Kódszám A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
Angol-matematika tagozatos osztály 0001 4 18
Humán-média tagozatos osztály 0002 4 18
Digitális kultúra-természettudomány tagozatos osztály 0003 4 18
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola
Integrált felkészítés Van
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon
Írásbeli felvételi vizsga Van
Szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi döntés alapja Az iskolánkba jelentkező tanulók rangsorolása mindegyik kódszámú osztályunkban magyar nyelv és irodalom illetve a matematika központi írásbeli felvételi vizsga és a tanulmányi eredmények összegzése alapján történik. A megszerezhető pontszám 50%-át (100pont) a tanulók 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredményeinek átlagából (a készségtárgyak kivételével)számítjuk, a másik 50%-át (100 pont) a központi felvételi írásbeli eredménye adja.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Mindegyik tanulmányi területen magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és a 11. osztályban emelt szinten választott tantárgyból.
Emelt óraszámú képzés 0001: angol nyelv, matematika (9.-12. osztály)
0002: angol nyelv, matematika (9.-10. osztály), magyar nyelv és irodalom, történelem, mozgókép- és médiaismeret (11.-12. osztály)
0003: angol (9.-10. osztály), matematika (9.-12. osztály), digitális kultúra, választott természettudományos tárgy (11.-12. osztály)
Oktatott idegen nyelv Angol, német, francia nyelv csoportbontásban
A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga
Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban minden tanuló számára biztosított
Egyéb fontos tudnivalók A gimnáziumi osztály mindegyik tagozatán lehetőséget biztosítunk a tanulóknak a honvéd kadét programban való részvételre: honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása és érettségi vizsgalehetőség a tantárgyból, tanulmányi ösztöndíj (Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj), ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások. Változatos sportolási lehetőségek, tanulmányi ösztöndíj, emelt szintű érettségire való felkészítés. Valamennyi képzési területen diákjaink heti két órában hittant is tanulnak.


TECHNIKUM

Ágazat Alapszakma Kódszám A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
Informatika és távközlés ágazat informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus 0004 5 20
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola
Integrált felkészítés Van
Felvételi feltétel / Alkalmassági követelmény Nincs
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon
Írásbeli felvételi vizsga Van
Szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi döntés alapja Az iskolánkba jelentkező tanulók rangsorolása mindegyik kódszámú osztályunkban magyar nyelv és irodalom illetve a matematika központi írásbeli felvételi vizsga és a tanulmányi eredmények összegzése alapján történik. A megszerezhető pontszám 50%-át (100pont) a tanulók 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredményeinek átlagából (a készségtárgyak kivételével)számítjuk, a másik 50%-át (100 pont) a központi felvételi írásbeli eredménye adja.
Emelt óraszámú képzés Nincs
Oktatott idegen nyelv Angol
Oktatott természettudományos tárgyak 9. évf.: Komplex természettudomány
10. 11. évf.: Fizika
A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga
Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban minden tanuló számára biztosított
Egyéb fontos tudnivalók A technikumi osztályunkban is lehetőséget biztosítunk a tanulóknak a honvéd kadét programban való részvételre: honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása és érettségi vizsgalehetőség a tantárgyból, tanulmányi ösztöndíj (Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj), ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások. Változatos sportolási lehetőségek, tanulmányi ösztöndíj, emelt szintű érettségire való felkészítés. Valamennyi képzési területen diákjaink heti két órában hittant is tanulnak.

Szakképzési tájékoztatóHONVÉD KADÉT képzésA kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum a 2023/2024. tanévtől lehetőséget kínál azoknak a jelenleg nyolcadik osztályos tanulóknak, akik jelentkezni szeretnének az iskolánkban indítandó Honvéd Kadét irányra. Intézményünk négy évfolyamos, érettségit adó gimnáziumi oktatásba beépítve indítja útjára a Honvéd Kadét Programot, miután 2022. november 17.-én a fenntartó jóváhagyásával együttműködési megállapodást kötött a Magyar Honvédséggel.

A Honvéd Kadét Program előnyeit a következőkben látjuk:
1. Ízelítőt adunk honvédelemből, de ez nem jár semmiféle elköteleződéssel. A kadétok előtt bármely továbbtanulási irány, karriercél nyitva áll.
2. A kadétok számára oktatjuk a honvédelmi alapismeretek tantárgyat: négy év tanulást követően érettségi tárgyként választható, szakirányú továbbtanulás esetében pontelőnyt jelenthet. Jól sikerült emelt szintű érettségi vizsga letétele esetében 50 pontot jelent annak, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezik.
3. Új irányunk állami ösztöndíjjal támogatott: a 9. évfolyam II. félévétől folyósítható
Béri Balogh Ádám ösztöndíjban valamennyi kadét tanulónk részesülni fog!
  • 3,50 - 3,99 átlag között: 14.000 forint/hó
  • 4,00 - 4,49 átlag között 26.000 forint/hó
  • 4,50 átlagtól 40.000 forint/hó
4. Tanulóink számos iskola által szervezett tanórán kívüli közösségi programon tehetik próbára erőnlétüket, ügyességüket (rendezvények, versenyek, kirándulások, táborok) saját tanárunk irányítása mellett.
5. Iskolánk a programok szervezéséhez és a tanítás-tanulás megszervezéséhez szakmai támogatást és konkrét segítséget kap a Magyar Honvédségtől és a Honvédelmi Sportszövetségtől.
6. Többféle juttatás jár kadét tanulóink számára: ösztöndíj, formaruha, táborokon és egyéb programokon való ingyenes részvétel ellátással.
7. Sikeres érettségi vizsga és szakirányú továbbtanulás esetében a Magyar Honvédségen belül sokféle tudás és szakma sajátítható el.
8. Kadétjainknak is lehetősége van magas szintű idegen nyelvtudás (angol, német, francia) elsajátítására, mellyel még eredményesebben építhetik tanulói karrierjüket, bármerre tanulnak majd tovább.
9. A honvéd kadét képzés keretében nem katonai kiképzést adunk, hanem honvédelmi nevelést biztosítunk a diákoknak. Túlélési, tereptani, lőelméleti és egyéb, a katonasággal kapcsolatos ismeretanyaggal bővíthetik a tudásukat.
10. Leendő kadét tanulóink ingyenesen vehetnek majd részt szakmai kirándulásokon: kiállítások, bemutatók, versenyek, laktanyalátogatások, stb.