Szakképzési tájékoztató

AFG

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus


 5 éves technikusi képzés


9 - 10 évfolyam: alapképzés


 A 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés folyik, ahol a diákok az ágazat alapjait sajátítják el, egyúttal készülnek az érettségire.
 Itt még magas a közismereti órák száma.


 Az alapoktatás végére minden tanuló képes lesz:

 • alapszinten a számítógép és a mobil eszközök működését átlátni;
 • szét- illetve összeszerelni egy számítógépet;
 • telepíteni az operációs rendszert;
 • otthoni vezetékes- és vezeték nélküli hálózatot beállítani;
 • weblapot készíteni;
 • kisebb alkalmazásokat kódolni;
 • elektronikai kapcsolásokat összeállítani;
 • a mesterséges intelligencia és más jövőbe mutató technológiák felhasználási lehetőségeibe betekinteni.

 Az alapvető szakmai készségeken túl kiemelt szerep jut az alapoktatásban a társas és kommunikációs készségek fejlesztésének is, a tanulók képessé  válnak egymással együttműködve, csapatban, projekt alapon dolgozni.


11 - 13. évfolyam: szakirányú képzés


 A 11. évfolyamtól szakirányú képzés folyik egyre több szakmai órával.
A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek a tanulók magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyakból.


 A 13. évfolyamon csak szakmai tantárgyakat és a választott idegen nyelvet, esetünkben az angol nyelvet tanulják. A 13. évfolyam végén érettségiznek idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. A szakmai tantárgy emelt szintű érettségi vizsga és egyben technikusi képesítő vizsga.


 Az öt éves képzés végén diákjaink érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak.


 A 9-10. évfolyamon általános ösztöndíjban (jelenleg: havi 8.370 Ft), a 11-13. évfolyamon szakképzési ösztöndíjban részesülnek.
(tanulmányi eredménytől függően akár 58.590 Ft)


A szakma alapadatai


 Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés


 A szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus


 A szakma azonosító száma: 5-0612-12-02


 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5


 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5


 Ágazati alapoktatás megnevezése: Informatika és távközlés ágazati alapoktatás


 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -


A szakképzésbe történő belépés feltételei


 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség


 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Nem szükséges


 Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges


A szakma keretében ellátható legjellemzőbb munkatevékenység


 • Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában, csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt.
 • Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva önállóan megold.
 • Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása.
 • Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás-üzemeltetési feladatokat lát el.
 • Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet.
 • Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel.
 • Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.