Főmenü

173.394
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Érettségi vizsga 2019.06.19.
Érettségi vizsga 2019.06.19.
Érettségi vizsga 2019.06.20.
Érettségi vizsga 2019.06.20.
Érettségi vizsga 2019.06.18.
Érettségi vizsga 2019.06.18.
Érettségi vizsga 2019.06.17.
Érettségi vizsga 2019.06.17.
Ballagás 2019`
Ballagás 2019`
Költészet Napja 2019.
Költészet Napja 2019.
Fenntarthatóság hete
Fenntarthatóság hete
Szalagtűző 2019`
Szalagtűző 2019`
Törd a fejed vetélkedő
Törd a fejed vetélkedő
Mikulás
Mikulás
Ugrás a menüsorra
2019. augusztus 25.
Lajos
Munkaterv
2005.09.13.
Kommentek

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

 

Árpád Fejedelem Gimnázium,

Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola

 

 

M U N K A T E R V

 

a

 

2007/2008. tanévre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanév fő célkitűzései:

 

  1. Nevelő-oktató munkánk területén

-         A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapértékek továbbvitele

-         A NAT felülvizsgálatával összefüggően a kompetencia alapú oktatás erősítése

-         Tehetséggondozás, versenyeztetés és felzárkóztatás

-         Egységes követelményrendszer kialakítása, ennek megvalósítására való törekvés

-         A tanulók motiválása a tőlük telhető legjobb, képességeiknek leginkább megfelelő tanulmányi eredmény elérésére.

-         Képesítő vizsgákra való felkészítés

-         Felkészülés a kétszintű érettségi vizsga lebonyolítására

-         Kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák viszony kialakítása.

-         Önfegyelem, felelősségtudat fejlesztése tanárok, tanulók körében

-         Konfliktuskezelés, tolerancia fejlesztése

-         Fejlesztő tevékenységek a kommunikációs készség fejlesztésére

-         Pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok írása

-         Környezetvédelmi programunk megvalósítása, környezetünk megóvása, tisztántartása, ÖKO-iskola program fokozatos teljesítése

-         Német projekt kiépítése

-         Egészséges életmódra nevelés, az egészségfejlesztési program megvalósítása

-         Színvonalas ünnepségek szervezése

-         Az intézmény számára fontos partnerek (fenntartó, szülői közösség, tagintézmények, a szakképzést támogatók) bevonása az iskolai eseményekbe

-         Adminisztrációs és tanügyigazgatási feladatok pontos vezetése

-         Adatszolgáltatás a pályakövetési rendszerbe a szakmai vizsgát tett tanulókról

-         Minőségirányítási programban foglaltak végrehajtása

 

  1. Az új intézményhálózattal kapcsolatos feladatok

-         Az intézményi alapdokumentumok átdolgozása

-         Közös pályázati lehetőségek kihasználása

-         Folyamatos kapcsolattartás (igazgatói tanács, szakmai konzultációk)

-         Beiskolázási hatékonyság növelése

 

 

A célkitűzések megvalósítása az oktatásban érintettek közös feladata és érdeke. Kiemelten foglalkozunk a beiskolázási programmal, pályázatokkal valamint az új intézményi struktúra kiépítésével.

A 2007/2008-as tanév konkrét feladatait a munkarend tartalmazza. A havonként megjelenő ütemterv a feladatokon kívül megjeleníti a felelősöket, az ellenőrzésért felelős személyét és határidejét.


1.     Nevelési, oktatási feladatok tervezése

 

1.1  Csoportbontások, fakultációk, emeltszintű érettségire felkészítés évfolyami szinten

 

9.A.

3 nyelvi csoport: angol I. 5 óra/ hét

angol II. 5 óra/ hét

Évfolyami szinten: német 4 óra/ hét

2 számítástechnikai csoport

9.A/I 5 óra/hét

9.A/G 1 óra/hét

 

9.B

2 nyelvi csoport angol 4 óra/ hét Évfolyami szinten: német 4 óra/ hét

 

 

10.A

4 nyelvi csoport angol I. 5 óra/ hét

angol II. 5 óra/ hét

spanyol 3 óra/ hét

 

Évfolyami szinten: német 4 óra/ hét

 

2 számítástechnikai csoport

10.A/I 5 óra/hét

10.A/G 1 óra/hét

 

 

10.B

3 nyelvi csoport angol I. 4 óra/ hét

angol II. 4 óra/ hét

Évfolyami szinten: német 4 óra/hét

 

 

11.A

5 nyelvi csoport angol I. 5 óra/ hét

angol II. 5 óra/ hét

német 5 óra/ hét

spanyol 3 óra/ hét

német 3 óra/hét

2 történelem csoport emelt szintű 5 óra/ hét

általános tantervű 3 óra/ hét

Évfolyami szinten:

2 számítástechnikai csoport emelt szintű 4 óra/ hét

általános tantervű 1 óra/ hét

1 gazdasági ismeretek csoport 2 óra/ hét

 

 

11.B

2 nyelvi csoport angol 5 óra/ hét

német 5 óra/ hét

 

Évfolyami szinten:

2 számítástechnikai csoport emelt szintű 4 óra/ hét

általános tantervű 1 óra/ hét

1 gazdasági ismeretek csoport 2 óra/ hét

 

 

12.A

4 nyelvi csoport angol I. 5 óra/ hét

angol II. 5 óra/ hét

német 3 óra/ hét francia 3 óra/ hét

2 számítástechnikai csoport emelt szintű 4 óra/ hét

általános tantervű 1 óra/ hét

Évfolyami szinten:

2 magyar nyelv és irodalom csoport emelt szintű 6 óra/hét

általános tantervű 5 óra/hét

2 történelem csoport emelt szintű 5 óra/ hét

általános tantervű 3 óra/ hét

1 Utazás & Turizmus csoport 4 óra/ hét

 

 

12.B

3 nyelvi csoport angol I. 5 óra/hét

angol II. 5 óra/ hét

12.B/G német 3 óra/ hét

2 matematika csoport 4 óra/ hét

1 csoport tanirodai gyakorlat 12.B/Sz 2 óra/ hét

2 számítástechnikai csoport emelt szintű 4 óra/ hét

általános tantervű 1 óra/ hét

Évfolyami szinten:

1 Utazás & Turizmus csoport 4 óra/ hét

2 történelem csoport emelt szintű 5 óra/hét

általános tantervű 3 óra/hét

2 magyar nyelv és irodalom csoport emelt szintű 6 óra/hét

általános tantervű 5 óra/hét

 

 

 

 


 

1.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás

1.2.1. Szakkörök

A 2007/2008-as tanévben angol nyelvvizsga előkészítő, kézilabda és kosárlabda
szakkörök indulnak.

1.2.2.Tantárgyi, kulturális és sportversenyekre való felkészítés

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi
versenyeken vesznek részt tanulóink.

A jelentkezés és a versenyek folyamatosan zajlanak a tanévben.

1.2.3. Felzárkóztatás

Különös hangsúlyt fektetünk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő foglalkozására. Az összevontan tartott 9. évfolyamos órák esetében felzárkóztató, illetve tehetséggondozó órákat tervezünk.

 


 

2.    Munkarend

 

2.1. A tanév helyi rendje

A szorgalmi időszak 180 tanítási napból áll.

A tanév 2007. szeptember 03.-től 2008. június 13-ig tart.

Hat tanítási napot lehet tanítás nélküli munkanapként felhasználni.

-         érettségi szünet: írásbeli érettség: 2008. május.5-7-ig / 3 nap tanítási szünet /

-         Nevelési értekezlet (2008. április 26. szombat.) 1 nap tanítási szünet

-         Árpád nap (2007. október 02. kedd) 1 nap tanítási szünet

-         Tanítás nélküli munkanap (2007. október 20. szombat) 1 nap tanítási szünet

 

2.2. A 2007/2008-es tanítási év

I. félév

- időtartama: 2007.09.03-tól 2008.01. 18.

- osztályozó értekezlet: 2008.01.18. (péntek)

- félévi értesítők kiosztása: 2008.01.25-ig (péntek)

- félévi értekezlet: 2008.01.29. (kedd)

 

II. félév

- időtartama: 9.-10.-11. évfolyamon: 2008.01.19-től 2007.06.13.

12. évfolyamon: 2008.04.30. (szerda)

13. évfolyamon: 2008.05.16.

(május 19-től írásbeli vizsgák)

- osztályozó értekezlet: 2008.04.29. (kedd)

2008.06.12. (csütörtök)

- tanévzáró ünnepély 2008. 06.24. (kedd) 9 óra

- év végi értekezlet: 2008.06.25. (szerda) 9 óra

- beiratkozás a 2008/2009-es tanévre: 2008.06.17. (kedd)

 

Szülői értekezletek

-         tanév eleji: 2007.09.28. (péntek)

-         I. félévi: 2008.02.01. (péntek)

-         II. félévi

/a 12. évfolyamon / 2008. április 18. (péntek)

 

2.3. Végzős osztályok érettségi és képesítő vizsgái

- érettségi vizsgák

Október- novemberi érettségi vizsgák

Jelentkezés: 2007.09.05.

Írásbeli vizsgák:

Magyar nyelv és irodalom 2007.10.24.

Matematika 2007.10.25.

Német 2007.10.30.

Május-júniusi érettségi vizsgák

Jelentkezés: 2008.02.15.

Írásbeli vizsgák 2008.05.05-től

Szóbeli vizsgák 2008.06.16.-21-ig

Emelt szintű szóbeli vizsgák 2008.06.05.-11-ig


Szóbeli vizsgák tervezett időpontjai:

12.A. 2008.06.16.-17.-18.

12.B. 2008.06.19.-20.-21..

 

Képesítő vizsgák:

Írásbeli vizsgák 2007.05.19-től 25-ig

Szóbeli vizsgák 2007. június

 

Belső vizsgák:

9-10-11. évfolyamon június első hete

Esti tagozat vizsgái

Félév végi írásbeli vizsga: 2007. január 7-10.

Szóbeli vizsga 2007. január 14-17.

Év végi írásbeli vizsga 2007. június 2-5.

Szóbeli vizsga 2007. június 9-12.

 

2.4. Országos mérés-értékelés (olvasás-szövegértés, matematika)

10. évf. 2008. 05.28. 8 óra

Tanulók fizikai és motorikus képességének mérése

2007. 09. első hete

2008. május első hete

 

2.5. Szünetek

 

Őszi szünet 2007. október 29-31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet után első tanítási nap november 5. (hétfő)

 

Téli szünet 2007. december 22-2008. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2007. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2007. január 3. (csütörtök)

 

Tavaszi szünet 2008. március 21-25.

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 20. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap március 26. (szerda).

 

2.6. Beiskolázás

 

2.6.1. Beiskolázási program

-         szeptembertől - november végéig

-         beiskolázási körzet: Kisteleki Általános Iskola

Balástya, Csengele, Pusztaszer, Ópusztaszer, Dóc, Kömpöc, Pálmonostora, Baks, Csanytelek

-         Szülői értekezleteken való részvétel (őszi illetve pályaválasztási)

-         8. osztályok tájékoztatása osztályfőnöki órákon (tanárok és tanulók)

-         Felkészítés a központi írásbeli vizsgára (október első hetétől januárig)

-         Részvétel Szegeden a Középiskolák Börzéjén (2007. november 7-8-9.)

-         Munkaügyi Központ által szervezett Pályaválasztási Nap (2007. november 12-13.)

-         Nyílt nap (2007. október 25. 15 óra)

-         Nyílt hét (2007. október 24-26.) 8. osztályosok vendégül látása az iskolában

2.6.2. Felvételi eljárás rendje

2007. 10. 31.

A nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák bejelentik a Hivatalnak a felvételi eljárást megelőző egységes írásbelin való részvételi szándékukat.

2007. 12. 07.

A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára az egységes követelmények szerint írásbelit tartó gimnáziumok, továbbá azon középiskolák egyikébe, amelyek a nyolcadik évfolyamos tanulók számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szerveztek.

2008. 01. 26.,10.00 óra

Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban.

2008. 01. 31., 14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2008. 02. 08.

A nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2008. 02. 15.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

2008. 02. 18.-03.07.

Általános felvételi eljárás.

2008. 03. 12.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2008. 03. 17-18.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2008. 03. 26.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2008. 04. 04.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.

2008. 04. 10.

A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

2008. 04. 18.

A győri Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2008. 04. 23.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2008. 05. 05-16.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2008. 05. 05.-08.29.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2008. 05. 19.

A 2008. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2008. 06. 16-18.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

 

2.7.Iskolai rendezvények, megemlékezések

 

2.7.1.Ünnepélyek

-         2007.09.03. 8 óra: Tanévnyitó ünnepély (10.B Hézerné Jaksits Jozefin)

-         2007.10.20. (péntek) 8 óra: Megemlékezés az októberi forradalomról (10.A Jeremiás Csaba)

-         2007. október 23. (kedd) Városi megemlékezés

- 2008.03.14. 8 óra (péntek): 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
(műsor 9.A Baloghné Hudák Éva)

-         2008.06.24. 9 óra: Tanévzáró ünnepély (10.A Jeremiás Csaba)

-         2008.09.01. 8 óra: Tanévnyitó ünnepély (10.B Takács Gizella)

 

2.7.2. Történelmi évfordulók

2007.10.05.: Aradi vértanúk (Jeremiás Csaba)

2008.02.23.: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléke (Lőrincz Anna)

2008.04.13.: A holokauszt áldozatainak emléke (Hézerné Jaksits Jozefin)

 

2.7.3. Iskolai ünnepségek, rendezvények

Gólyatábor 2007. augusztus 27-28.

Árpád-nap . 2007. október 02.

Gólya-hét, gólyaavatás 2007. október 8-12.

Nyílt hét, idegen nyelvi verseny 2007. október 24-26.

Karácsonyi vetélkedő 2007. december 18-19.

Karácsonyi ünnepség 2007. december 21. (csütörtök) 8 óra

Szalagtűző bál 2008. február 15. (péntek)

Diákközgyűlés 2008. március eleje

Ballagás 2008. május 3. 10 óra

 

 

3. A pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos változások

- 2007. szeptember 1-i hatállyal megszűnt a külön díjazás nélkül elrendelhető heti 2 óra.

- A tanárok kötelező óraszáma 22-re változott.

- A közös igazgatású intézmény dolgozói kötelező óraszámukat több tagintézményben is teljesíthetik.

- Továbbra is 2 hónapos tanítási időkeretet állapítunk meg, melyhez feladat-ellátási tervet kell készíteni.

- A Kjt. szerint a próbaidő általánosan kötelező a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, valamint kötelezővé vált a gyakornoki idő kikötése.

- A pedagógusok munkájának értékelésénél figyelembe kell venni az intézményi minőségirányítási programban meghatározott teljesítményértékelést.


 

4. Irányítás

Az irányítás és ellenőrzés a KT. Kjt., az SZMSZ, Pedagógiai Program és a Kollektív Szerződés figyelembe vételével történik.

 

Továbbá:

1. Az iskolavezetés minden lényeges tervezési, döntési, irányítási és ellenőrzési

kérdésben vezetői megbeszélésen kér véleményt. Vezetői megbeszélések heti

rendszerességgel (kedd).

A megbeszélésen részt vesznek:

-         tagintézmény-vezető

-         tagintézményvezető-helyettes

-         osztályfőnöki munkaközösség-vezető

-         gyakorlati oktatás-vezető

-         esetenként: szakszervezeti titkár, közalkalmazotti tanács vezetője, DÖK segítő tanár, diákképviselő, munkaközösség-vezető.

 

5. Ellenőrzési terv

Célja: az intézmény szakmai munkájának nyomon követése, az oktatás-nevelés folyamatának vizsgálata, a hatékonyság növelése.

 

1. A tanítási órák ellenőrzése

Szeptember-október: új pedagógusok, a 9. évfolyam óráinak látogatása

November-december: 12. évfolyam

Január-február: 10. évfolyam

Március-április: 11. évfolyam

(F.: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes)

 

2. Az iskolai adminisztráció, a házirend betartásának ellenőrzése

- Havonta kellő számú osztályzat legyen szóbeli és írásbeli feleletek egyenlő

mértékű alkalmazásával.

(F.:tagintézményvezető-helyettes, osztályfőnökök)

- Az osztályfőnökök feladata követni a tanulók tantárgyi osztályzatait,

bukás veszélye esetén értesíteni a szülőket az ellenőrző könyvben, legkésőbb a

téli szünet megkezdése előtt, és a II. félév befejezése előtt l hónappal.

Az osztályfőnökök nyomon követik a hiányzásokat és az igazolásokat is.

Többszöri igazolatlan hiányzás esetén értesítik a szülőt, illetve a gyermekjóléti
szolgálatot.

Készítsenek havi statisztikát, hogy időben figyelmeztessék a szülőt.

(F.: osztályfőnöki munkaközösség vezető, tagintézmény-vezető, osztályfőnökök)

- Naplóvezetés folyamatos ellenőrzése.

(F.: tagintézményvezető-helyettes, osztályfőnökök)

- A házirend betartásának és betartatásának folyamatos ellenőrzése.

(F.: osztályfőnökök)

- A pontosság betartása tanárok és tanulók részéről, órakezdést és befejezést

illetően egyaránt.

- Az ügyeleti teendők ellátásának ellenőrzése folyamatos.

(F.: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes)

- Tanári adminisztrációs fegyelem ellenőrzése, a digitális napló vezetése, törzskönyvek, osztályzatok beírása.

- 2 havi többlettanítás elszámolása Pedagógus teljesítmény nyilvántartó lap vezetése.

 

6. 1. Munkaközösségek és tagjai:

 

Humán munkaközösség:

-         Papp Emese

-         Lőrincz Anna

-         Jeremiás Csaba

-         Hézerné Jaksits Jozefin – vezető

 

 

Idegen nyelvi munkaközösség:

-         Baloghné Hudák Éva

-         Hézerné Jaksits Jozefin

-         Nényei Zita

-         Nemes-Nagy Adrienn

-         Tóth Gabriella

-         Szolarov Annamária

-         Takács Gizella - vezető

 

 

Természettudományos munkaközösség

-         Gyuris Sándor

-         Tóth Éva

-         Urbánné Jung Andrea

-         Kálmánné Rácz Ilona

-         Molnár Péter

 

 

Osztályfőnöki munkaközösség

-         Kálmánné Rácz Ilona – vezető

-         Baloghné Hudák Éva

-         Takács Gizella

-         Jeremiás Csaba

-         Hézerné Jaksits Jozefin

-         Tóth Éva

-         Papp Emese

-         Lazányi Etelka

-         Zádori F. Károlyné

 

Szakmai munkaközösség

-         Zádori F. Károlyné – vezető

-         Jánváriné Tomán Gizella

-         Tóth Éva

-         Molnár Péter


 

6.2. Tantestület tagjainak funkciói, megbízásai

 

1. Faragó Klára tagintézmény-vezető,

térségi közös igazgatású intézmény vezetője

SZSZ összekötő

2. Tóth Gabriella tagitézményvezető-helyettes

pályázatíró csoport tagja

pályaválasztási és továbbtanulási felelős

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!