Főmenü

212.316
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Pályaválasztási börze 2019´
Pályaválasztási börze 2019´
Ugrás a menüsorra
2020. október 1.
Malvin
Szakképzés intézményünkben
2010.01.21.
Kommentek

A kisteleki Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2 érettségire épülő szakképzést folytat jelenleg. A nagyobb hagyományokkal rendelkező postai ügyintéző képzést, valamint az információs társadalom igényeit kiszolgáló informatikai rendszergazda képzést. Mindkét területen elmondható, hogy az elmúlt évek során sikerült olyan személyi és tárgyi feltételeket megteremteni, amelyek a felmerülő igényeket képesek kielégíteni. A fenti képzéseket 9-12. évfolyamig megalapozza az informatika illetve kereskedelem, marketing, üzleti adminisztrációs szakmacsoportos szakközépiskolai oktatás. Fontos törekvésünk, hogy érettségizett tanulónk közül minél többen válasszák az általunk kínált két szakképzést, ugyanakkor más intézményekből jelentkező tanulók felvételét is biztosítjuk. A képzések szükségességét alátámasztja az a tény, hogy Kistelek kisvárosként kistérségi központ feladatait is ellátja. Kistelek és kistérsége a 33 leghátrányosabb kistérség közé tartozik, ezért fontos törekvésünk, hogy az oktatás területén is fenntartsuk, illetve továbbfejlesszük a már elért eredményeket az itt élő emberek munkaerő-piaci versenyképességének fokozása érdekében. A továbbiakban részletesen bemutatjuk a 2 jelenlegi szakképzésünket.

Postai ügyintéző képzés

Ebben a régióban a postai szakoktatás 1972-ben kezdődött el Mórahalmon.1975-ben Kisteleken a gimnázium épülete mellé egy diákotthont építettek. A kollégium jó kihasználása miatt 1976-ban a postai képzés áttelepült Kistelekre.
Az ezredforduló felé a szakmai képzés országosan jelentősen megváltozott, így a postai képzésnél is. A változás egyik jelentős eleme szerint ez a képzés is csak érettségire épülhet. A képzési idő egy év. A felvehető tanulók száma 20 fő. A létszám az országos munkaerő igénynek megfelelően a Magyar Posta Zrt. által engedélyezetett dokumentuma alapján indítható. Országos szinten összesen 17 iskolában folyik ilyen képzés. Ez a szakma a kereskedelem, marketing, üzleti adminisztrációs szakmacsoporthoz tartozik, így elsősorban az utánpótlás a mi iskolánk ilyen irányú szakközépiskolai tanulói közül kerül ki. A kis tanulói létszám miatt ez egyre inkább lehetetlen, így minden egyéb lehetőséget meg kell keresnünk, hogy a feltételeknek megfelelő 20 főt megtaláljuk ebben a régióban.
Feltétetek: a tizennyolcadik életév betöltése, érettségi bizonyítvány. Az oktatás a központi programnak, követelményeknek megfelelően, a helyi szakmai programmal kiegészítve történik. Melynek keretében heti 2 órában vállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése, 1-1 órában angolt, testnevelést oktatunk. A moduláris képzést a 2007-2008-as tanévtől kellett bevezetnünk. A képzés elméleti (60 %) és gyakorlati (40%) részből áll.Az elméleti képzés az iskolánkban történik, a gyakorlati képzés heti két óra kivételével a Magyar Posta Zrt. Kamara által minősített képzőhelyein (jelenleg Szegeden 2, Kecskeméten 1 és Gyulavárin1 postahelyen) történik A számítástechnikai felhasználói program oktatása, továbbá szolgáltatói tréning szervezése Budapesten a Magyar Posta Zrt Vezérigazgatóságánál szervezik meg.
A 2005/2006-os tanévig az iskola a postával kötött Együttműködési megállapodás alapján látta el a szakképzési feladatokat. Évente történt egy eszközigénylés, melynek teljesítése a posta szakképzési alapjának terhére történt. Felszerelték az iskolát a képzés megvalósításához szükséges gépekkel, berendezésekkel A jól működő kapcsolat eredménye az iskola 2 szakmai gyakorlóterme, 2 szaktanterem, számítástechnika terem. Ezek a kialakított termek segítik a színvonalas oktatást minden területen.
A 2006/2007-es tanévtől az iskola eszközigényét a posta fejlesztési támogatással segíti. A folyósított összeg a postai ügyintézők számától függ, általában évente tanulónként 200.000 Ft. Ugyancsak ettől a tanévtől a diákokkal tanulói szerződést kötnek, ami igen korrektnek mondható. A tanulóktól szakmai gyakorlatokon a postás dolgozókhoz hasonló kemény elvárásai vannak, az estleges problémákról azonnal értesítik az intézményünket, ami nagyon ritkán fordul elő. A juttatások terén is igyekszik a diákokat ösztönözni a kiváló teljesítmény elérésére. Az a diák, aki félévkor 5-ös tanulmányi átlagot ér el annak havi pénzbeli juttatás a mindenkori minimálbér 50%-a. Az egyéb juttatások terén is jóval a törvényi előírások felett támogatja a diákokat, pl az étkezési utalványok terén.(napi 550 Ft)
Ami az iskola számára nagy érték az, hogy a postai 5-öd évesek példaként állíthatóak az alsóbb évfolyamok elé.
A képesítő vizsgán a diákok évek óta kiemelkedően jól teljesítenek.
Az elmúlt két vizsga átlaga: a 2007/2008-as év 4,5: 2008/2009-es tanévben 4,7-es átlag.
A legjobbak OSZT V-én is indulnak, de az utóbbi években kiemelkedő teljesítményünk nem volt, korábban több alkalommal kiemelkedően jól teljesítettünk, talán a legemlékezetesebb eredmény, amikor a döntőn 1, 2 és a 7 helyezés is a miénk volt.
Ebben a tanévben is 5-en fognak indulni ezen a megméretetésen, továbbá minden olyan versenyen, ami kapcsolódik eddigi tanulmányaikhoz illetve a jövőjükhöz. Öten indultak az internetes 3 fordulós RANGADÓ versenyen, ami jelenleg is folyamatban van.
Mi a volt diákok útját mindig igyekeztünk nyomon követni, általánosságban elmondható,hogy 60-70%-ban a postánál vállalnak munkát, többen továbbtanulnak egyetemen, főiskolán, vannak, akik másik szakmát tanulnak, de sok esetben ők is a postánál vállalnak munkát.
Az előző tanév végzősei közül 5-en kerülhettek a postához, mert sajnos jelenleg a gazdasági válságnak köszönhetően a postánál is létszám stop van, amit még mindig nem oldottak fel, de egy fő kivételével mindenki tovább tanul.
Zádori F. Károlyné

Informatikai szakképzés

Intézményünkben 1998 óta folyik informatikai szakképzés. 1998-2006 között Számítástechnikai szoftverüzemeltetőket képeztünk, átlagosan 15-20 fős létszámmal. A nálunk szakképesítést szerzett diákok többsége a felsőoktatásban szakirányon folytatta tanulmányait. 2006/2007 és a 2007/2008-as tanévben az új OKJ megjelenése és a körülötte lévő bizonytalanság, valamint a központi programok hiánya miatt nem tudtunk informatikai szakképzést indítani. 2008. augusztusában az Új informatikai OKJ-s szakmák központi programjainak megjelenésével lehetőségünk nyílt új képzéseket meghirdetni, indítani. A következő képzések indítását terveztük:

  • - Informatikus – Gazdasági informatikus elágazással
  • - Informatikai rendszergazda – webmester elágazással

Az új OKJ szakmák kiválasztásánál egyértelműen előtérben tartottuk a helyi erőforrások felhasználhatóságát, rendelkezésre állását, valamint a végzett tanulók piacképességét.
A Gazdasági informatikus és Műszaki informatikus szakmák a „régi” OKJ-ben is léteztek, így fontosságuk, piacképességük ismert tény volt. A webmester képzés választásának okai a következők voltak:

  • Jelenleg még az 1 személyes cégeknek, vállalkozóknak is szüksége van számítógépre, gazdasági tevékenységük folytatásához.
  • Egyre nagyobb mértékű a több, mint 1 számítógépet működtető vállalkozások száma.
  • 2008-as felmérések szerint a cégek mindössze 50%-a rendelkezik honlappal, internetes megjelenéssel, tehát a jövőben a „webmester” munka megduplázódása várható.
  • Az Uniós pályázatok szinte mindegyike tartalmazza az internetes megjelenés feltételét, tehát nagymértékű igénybővülés várható a honlapkészítéssel foglalkozó szakemberek iránt.
  • a webmester szakképesítés korábban nem létező szakma volt, tehát a megszerzett képesítéssel nem versenyezhet egyetlen más szakképesítés sem.

a webmester szakképesítéssel történő elhelyezkedési lehetőségek:

  • nagy cégek, melyek rendelkeznek internetes megjelenéssel (szinte mindegyik), akár több főállású webmestert is foglalkoztathatnak
  • kisebb cégek, melyek nem tudják kigazdálkodni egy teljes állású webmester foglalkoztatását, kiadják külső cégeknek, vagy vállalkozóknak a feladat elvégzését.
  • az egyszemélyes cégek, vállalkozók természetesen nem tudnak főállású webmestert, rendszergazdát foglalkoztatni, de internetes megjelenésüket szinten külső céggel, vagy vállalkozókkal készíttetik el.

A felsorolásból is látható, hogy kevés olyan cég létezik (nagy cégek, s kimondottan webfejlesztéssel foglalkozó cégek), akik főállású rendszergazdát vagy webmestert tudnának foglalkoztatni. Sajnos emiatt a felmérésekben a rendszergazda és a webmester úgy jelentkezhet, mint felesleges képzés, ami igen téves megközelítés. A valóságban egy rendszergazda vagy webmester általában nem egy cégnek dolgozik, hanem egyszerre többnek, nem foglalkoztatják, hanem, mint vállalkozó, bízzák meg a feladatokkal. Az egyéni vállalkozók, a kis cégek óriási száma bizonyítja, hogy rendszergazdákra szükség van és szükség lesz. Az internetes megjelenés egyre nagyobb szerepe miatt pedig egyre több webmesterre is szükség lesz.
A 2006/2007-es tanévtől kezdődően informatikai szakközépiskolai oktatást is sikerült beindítanunk, melyre évről évre egyre nagyobb létszámban jelentkeznek. Ezen diákok az érettségi után egyértelműen a beindítandó szakképző évfolyamok magját képezhetik.
Molnár Péter

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!