Főmenü

157.95
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
In memoriam Molnár Gabriella
In memoriam Molnár Gabriella
Költészet Napja 2019.
Költészet Napja 2019.
Fenntarthatóság hete
Fenntarthatóság hete
Szalagtűző 2019`
Szalagtűző 2019`
Törd a fejed vetélkedő
Törd a fejed vetélkedő
Mikulás
Mikulás
XIII. Árpád Informatika Verseny
XIII. Árpád Informatika Verseny
Angol verseny
Angol verseny
Október 23-i ünnepi műsor
Október 23-i ünnepi műsor
Gólyahét 2018`
Gólyahét 2018`
Ugrás a menüsorra
2019. április 21.
Konrád
Felszereltség
2005.08.03.
Kommentek
Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, oktatási eszközök (szertárak) ellátottságának összefoglaló leírása. A fő funkció helyiségei:
2 előadó szertárral
7 tanterem
4 számítástechnika szaktanterem
2 nyelvi labor
1 távgépíró terem
2 postai gyakorló
1 edzőterem
1 tornaterem
1 olvasóterem
1 könyvtár (2 helyiség)
1 földrajz szertár
1 szakmai előkészítő
2 tanterem szakmai előadó
Kiszolgáló (előkészítő, raktár) helyiségekkel
2 öltöző
1 igazgatói
1 igazgatóhelyettesi
1 iskolatitkári
1 gondnoki
2 tanári
1 ebédlő (konyhával)
Minden szinten vizesblokk.
Kiegészítő helyiségek:
1 szolgálati lakás
Sportpálya:
1 bitumenes pálya
1 salakos teniszpálya
Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, oktatási eszközök (szertárak) ellátottságának összefoglaló leírása:
A nyelvi labor felszerelése
Hardver:
16 db Pentium 166MMX, 163MB RAM, 1600 MB HDD, SVGA MONITOR
3 db Pentium 466MMX, 128 MB RAM, SVGA MONITOR
1 db videólejátszó
1 db színestévé
1 db tanári vezérlő asztal
Valamennyi használt tankönyvhöz rendelkezésre áll hangkazetta.
Minden számítógép helyi hálózatba kapcsolt és Internet-eléréssel rendelkezik.
Multimédia- Számítástechnika terem felszerelése:
Hardver:
1 db Pentium IV 2800Mhz, 1500 MB RAM, 200 GB HDD, 19" MONITOR, Videodigitalizáló, DVD-író
19 db Pentium IV 2600Mhz, 1000 MB RAM, 40 GB HDD, 17" MONITOR, DVD olvasó, CD-író
2 db Pentium IV 1700Mhz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, 17" MONITOR, CD-író
2 db Lézernyomtató
1 db szünetmentes áramforrás


Földrajz szertár felszereltsége
Földrajz terem:
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetíto

Taneszközök:
a. térképek: gyakorlótérképek
domborzati térképek
regionális térképek
tematikus térképek
b. ásvány és kozetgyujtemény
c. földrajzi és csillagászati modellek
d. földgömbök - szétszedheto is -
e. modellek
A taneszközök általánosan használtak, illetve néhányat használni kellene. Az ido rövidsége, a tananyag nagysága miatt elmarad a felhasználás (dia, fólia).
Különösen jól ellátott a térképállomány.

Biológia szertár felszereltsége Biológia, kémia eloadó:
- TV és videó
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetítő
Taneszközök: szerény az ellátottság, sok az elavult, nagyon ritkán - esetleg fakultáción - használt eszköz. Különleges taneszközeink nincsenek, amit tudunk használunk. Sok segítséget jelentenek a videofilmek, amelyek részben pótolják az eszközöket.

Kémia szertár felszereltsége
A tanítás során használt vegyszereket külön szertárban, szekrényben rendezetten helyeztük el. A különösen veszélyeseket, ill. mérgezoket jól zárható méregszekrényben tároljuk.
A kísérletekhez szükséges eszközöket is nagyrészt itt tároljuk. Előkészítésre, kísérlet kipróbálásra is alkalmas a szertár.
A tanteremben elszívófülke van, de nem működtethető, ezért csak nyitott ablaknál lehet dolgozni, illetve a nagyon veszélyes kísérleteket nem lehet bemutatni.
- Jó az ellátottsága a szertárnak vegyszerekből.
- Félmikro üvegedényekbol - tanulókísérleteknél, anyagmegtakarítás.
- Egyéb üvegedények is megfelelo mennyiségben állnak rendelkezésre.
- Molekulamodellek állnak rendelkezésre.
- Rácstipusok állnak rendelkezésre.
- Pálcika modell készlet.
- Atompálya modellek.
- Fóliák - lepidekhez
- fehérjékhez
- szénhidrátokhoz
- ált. kémiához
- Néhány videofilm a legfontosabb anyagrészekhez.
- Mérlegek és súlysorozatok az oldatkészítéshez.
- Bemutatókészlet a koolajszármazékokhoz.
- Összefoglaló feladatgyujteményt tudunk órán mindenkinek adni.
- Egyéb feladatgyujteményeket azoknak akik tovább akarnak tanulni.

A fizika szertár felszereltsége
A fizika előadó:
- TV és videó
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetítő
Mechanika:
- Mechanikai tanulókísérleti egységcsomag I-II.
- Rugós erőmérő, rajztáblák
- Stopperórák
- Eszközök a forgómozgás vizsgálatához (tanulói készlet)
- Súlysorozatok
- Tanári demonstrációs készlet: légpárnás pálya
Ronyecz-féle keret
Videofilmek
- Galilei-féle lejto, rugók
Hullámtan:
- Vízhullámosító készülék
- Gumiszalagok
- Hanggenerátor
- Videofilmek
Fénytan:
- Optikai padok tartozékokkal (tanulói készlet)
- Lézer fényforrás tartozékokkal
- Kisülési csövek
- Videofilmek
Hangtan:
- Hangvilla
- Sípok
- Monochorr
- Videofilmek
Statisztikus fizika, magfizika, asztrofizika és anyagfejlodés:
- Videofilmek
- Diaképek
Atomfizika:
- Fotocella
- Elektrondiffrakciós készülék

A történelem terem felszereltsége:
- A tanított témakörökhöz rendelkezésre állnak falitérképek, de állapotuk nem kielégíto, folyamatos felújításra, cserére szorulnak.
- Diaképek
- Tv és videó
- Hangkazetták
- Írásvetítő fóliákkal

Testnevelés szertár felszereltsége
A szertár felszereltsége elfogadható, de folyamatosan pótolni kell a leselejtezett eszközöket.
A tornaterem
- bordásfalak
- talajszonyegek
- ugrószekrények
- dobbantók
- tornapadok, zsámolyok
- kápás ló
- gerenda
- párhuzamos korlát
- gyuru
- 2 db kosárlabda palánk
- teremfoci kapu
- mászókötelek
- ugrókötelek
- labdák (kosár, kézi, futbal, medicin, röp és kislabda)
- teniszkészlet
- tollaskészlet
- asztalitenisz készlet
- 10 pár sífelszerelés
- atlétikai sportszerek (súlygolyók, diszkoszok, gerelyek, váltóbotok, futócipok, magasugró lécek, mércék stb.)
- mezek
A szertárban néhány erosítogép található, súlyokkal 100 kg-ig. Különleges sportszer a 2 db streetball palánk. Rendelkezünk elegendo labdával, néhány medicin labdára (4 kg-os) szükség lenne. A sportfelszereléseket általában a pályázatok útján nyert pénzbol vásároljuk.
Kiemelt sportágként kezeljük a kosárlabdát. Foglalkozunk kézilabdával, atlétikával és tornával. A tornán belül csak talajtornával és szekrényugrással, mivel egyéb tornaszerek nincsenek - de nem is kellenek - mivel a gyerekek eloképzettsége úgysem elegendo a különbözo szertornákhoz.

A gyakorló posta felszereltsége
A szakmai képzés szervezésének egyik alapfeltétele az, hogy a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás megfelelo szaktantermekben, iskolai gyakorló postán történjen.
1993-ban két tanterembol álló korszeru gyakorlópostát alakítottunk ki egy hozzá tartozó tanári elokészítovel. A megvalósítás a szakmai munkaközösség pályázatokon nyert pénzébol történt (Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Magyar Posta RT), majd a további bovítést, korszerusítést a szakképzési hozzájárulásokból finanszíroztuk.
A Magyar Posta RT kezelési kisgépek kihelyezésével segíti az iskolában folyó szakmai képzést. Így eszközeink részben iskolai, részben postai tulajdonban vannak.

Pénztár terem:
- Sharp összeadógép
- UV-lámpa
- Írásvetíto
- TV és videó
- Telefon
- Utalványnaplózó
- Bankjegyszámláló

Posta terem:
- Polaroid írásvetíto
- TV és videó
- 2 csomagmérleg
- 3 levélmérleg
- Bérmentesítogép
- Telefon/Fax
- Pénztárgép
- Régi utalványfelvevo gép
- Utalványnaplózó
- 2 bélyegzogép
- Bizonylatérvényesíto
- 2 fémpénzszámláló

A könyvtár felszereltsége
A kötetek száma kb. 13000 db. Éves beszerzési keret 20.000,-Ft, ami a legfontosabb lexikonok ill. szakkönyvek megvásárlására elég csak. A szépirodalmi állomány ezért nem bovül. A könyvtárnak hangzó anyagai nincsenek, ill. csak a könyvekhez mellékelt kazetták. Különösen fontos terület az oktatáshoz szükséges feladatgyujtemények, a kötelezo irodalom, a szótárak biztosítása.
A könyvtár 3 helyiségbol áll: 2 terem + olvasó. Az olvasóban helyeztük el a kézikönyvtárat, ill. mivel itt irodalom és történelem fakultációs oktatás is történik, az ezekkel kapcsolatos irodalom egy részét.
A könyvek egy részét a szaktantermekben, szertárakban és a könyvtár melletti folyosón elhelyezett szekrényekben tároljuk. Rendszeres kölcsönzési idot közvetlenül a tanítás után biztosítunk, de szükség esetén bármikor kölcsönözhetnek, az olvasóban a lexikonokat kölcsönzési idon kívül is használhatják a tanulók és a tanárok.
Az állomány egy része a kollégium könyvtárában van (foleg lexikonok, kötelezo olvasmányok, versek, szótárak és kevés szépirodalom), hogy az esti felkészülésnél használhassák. A kollégiumi könyvtárállományt a kollégisták közül választott könyvtáros kezeli.
Leggyakrabban kölcsönzött könyvek: kötelezo olvasmányok, szótárak, kézikönyvtári állomány.
A könyvtár gyarapodását legjobban az ajándékba kapott könyvek segítik elo (pl.: Soros Alapítvány).
Napilapok, folyóiratok rendelésére a könyvtárnak nincs lehetosége, csupán a Soros Alapítvány által meghirdetettek közül 1-2-re. (évek óta így jár a História)
A katalógusrendszer kiépítése folyamatos, bár még mindig kezdetleges. Keresztkatalógus kiépítése és a raktári katalógus a folyamatosan érkező könyvekről elkezdődött.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!