Főmenü

212.314
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Pályaválasztási börze 2019´
Pályaválasztási börze 2019´
Ugrás a menüsorra
2020. október 1.
Malvin
Netikett
2005.08.03.
Kommentek

Az AFG NETIKETT /NETIQUETT/ az Árpád Fejdelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola számítógép hálózatának (AFGNET) használati szabályzata. Betartása kötelező a AFGNET használata esetén az iskola valamennyi tanulója, tanára és dolgozója számára.


Az AFG NETIKETT /NETIQUETT/ az Árpád Fejdelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola számítógép hálózatának (AFGNET) használati szabályzata. Betartása kötelező a AFGNET használata esetén az iskola valamennyi tanulója, tanára és dolgozója számára. Egyedi felhasználói nevet és jelszót csak olyan felhasználó kaphat, aki aláírásával külön is megerősíti, hogy a szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A számítógép hálózat részeinek biztonsági csoportosítása, felügyelője.

"A" kategória

Oktatási célú számítógépek
Felügyelő: az oktatást vezető vagy ügyeletet biztosító megbízott
Számítástechnika terem: Minden gép.
Multimédia terem: Minden gép.
Nyelvi I.: Minden gép.

"B" kategória

Tantermekben található számítógépek
Felügyelő: az oktatást vezető vagy ügyeletet biztosító megbízott
Tantermekben lévő nyomtatók

"C" kategória

Könyvtárban lévő multimédia gép
Felügyelő: könyvtáros

"D" kategória

Adatvédelmi szempontból korlátozott mértékben hozzáférhető számítógépek
Iroda, Tanári
Felügyelő: Igazgató, rendszergazda
"E" kategória

Szerverek

Felügyelő: rendszergazda

Az anyagi felelősség. A számítógép hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan, vagy a felhasználó hibájából okozott kárt a kártokozó köteles megtéríteni, mások károkozását megakadályozni ill. jelenteni a számítástechnika tanároknak vagy az iskola igazgatónak.

Mások munkájának tiszteletben tartása. A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése, email, sms) és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használata) nem zavarhatják.

A felhasználók szoftver hozzáférése. A felhasználók jogosultak a hálózaton lévő valamennyi, általa elérhető (azaz számára a rendszergazda által engedélyezett) szoftver rendeltetésszerű használatára (tanórán csak a napi tananyagban szereplő szoftver vehető igénybe), hálózaton megtalálható shareware és freeware programok saját floppyra való lemásolására.

A tanulók hardver hozzáférése. A tanuló a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhat. Tanítási órán kívül a számára engedélyezett ügyeleti időben /felügyelő tanár, vagy az osztályokból kijelölt megbízott felügyelő diák jelenléte esetén/ használhatja az oktatási célú számítógépeket (A csoport). A könyvtárban elhelyezett multimédia gépet (C csoport) a könyvtáros által megjelölt időben használhatja. A védett gépeket (D csoport) és szervereket (E csoport) csak rendkívüli esetben, a felügyelő kifejezett kérésére használhatja.

Viselkedési szabályok a számítógéppel rendelkező termekben:
ˇ Semmiféle étel, ital nem fogyasztható, s nem tárolható a számítógépek környezetében! Étel és ital csak ZÁRT helyen tárolt formában vihető be a terembe (táska, szatyor, hátizsák, stb).
ˇ Mobiltelefon használata TILOS, a termekben KIKAPCSOLT állapotban KELL lennie a telefonnak, a számítógépek károsodásának elkerülése érdekében!
ˇ Oktatási időben (800-1400) zene NEM HALLGATHATÓ, ezen időn kívül csak a teremben tartózkodók együttes engedélyével, vagy fülhallgatóval hallgatható!
ˇ Olyan művelet nem végezhető a teremben, amely zavarhatja a többi felhasználó munkáját!
ˇ A számítógép használat fontosságának sorrendje, amely egyben prioritást is jelent, tehát ha valaki például böngészik, de az újonnan érkező a kiselőadását szeretné csinálni, a böngésző KÖTELES átadni a helyét! Csak abban az esetben tagadhatja meg az átadást, ha a teremben van szabad gép, vagy van olyan, aki IRC,CHAT,TALK vagy Játék műveletet végez:
: Házi feladat, kiselőadás, önálló munka készítése
: E-Mail olvasás, írás
: Internet használat (Böngészés)
: IRC,CHAT,TALK használat
: Játék

A Megbízott Felügyelő Diák /MFD/ személye. Megbízott Felügyelő Diák az lehet, aki tanúbizonságot tesz, hogy ismeri az MFD feladatait és a hálózati NETIKETT tartalmát.

Az Megbízott Felügyelő Diák /MFD/ jogai. Az MFD jogosult kiemelt tárterület, nyomtató használatra

A Megbízott Felügyelő Diák /MFD/ feladatai. Az MFD jogosult a terem kulcs felvételére, azt át nem ruházhatja, csak egy másik MFD-nek, vagy tanárnak. Amennyiben egyszerre több MFD tartózkodik a teremben, felelőségük közös a terem rendjének fenntartásáért.
A MFD feladata:
- a teremben tartózkodó felhasználók rendeltetésszerűen használják az eszközöket, kötelesek a helytelen használat esetén szóban figyelmeztetni a felhasználót, súlyos esetben jelenteni egy tanárnak.
- a teremben tartózkodók tartsák be a házirendszabályait.
- A teremben nem tartózkodhatnak olyan személyek, akik valamilyen tiltásban részesülnek.
- a teremben lévő jelenléti-füzetet minden felhasználó pontosan vezesse. Ennek elmulasztása esetén az MFD-t is terheli a felelősség /anyagi, erkölcsi/.
- A terem elhagyása esetén ellenőriznie kell, hogy tartózkodik-e még MFD-s diák a teremben. Ha nem, akkor köteles minden felhasználót kiléptetni, áramtalanítani, majd bezárni a termet, s leadni a kulcsot a tanáriban.

A tanárok hardver hozzáférése. A tanárok az A és B csoport számítógépeinél elsőbbséget élveznek a tanulókkal szemben. (természetesen ha arra igényt tartanak).A tanárok a tanulókra vonatkozó szabályokon túlmenően bármikor használhatják a könyvtárban lévő (C csoport) gépeket, amennyiben az ott dolgozókat nem zavarják s ezeken a gépeken is elsőbbséget élveznek a tanulókkal szemben.

Karbantartás. A rendszergazda, a hardver karbantartó és esetenként a karbantartásba besegítő számítástechnika tanár által felkért dákok karbantartás céljára bármely számítógépet barmikor használhatják, sürgős esetben akár az oktatást vagy a gépeken folyó más tevékenységet is zavarva. A terembeosztásokon "karbantartás" címszóval megjelölt időben az adott termek csak a karbantartók engedélye esetén használhatók.

Egyéni felhasználói név. Egyéni felhasználói nevet kaphat minden felhasználó, amennyiben írásban külön is megerősíti a AFG NETIKETT /NETIQUETT/ elfogadását, továbbá önállóan be- és ki tud lépni a hálózatba, és ismeri a AFGNET-en használt levelezőszoftvert. Tanulók esetében szükséges a számítástechnika tanár hozzájárulása, tanárok esetében valamely belső Internet tanfolyamon való részvétel.

Egyéni jogok védelme. Az egyéni felhasználói azonosítót és jelszót más személynek átadni szigorúan tilos, gyanúja esetén a felhasználót a rendszergazda vagy bármely számítástechnika tanár azonnal és figyelmeztetés nélkül törölheti. Más adatainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi ügy. Az egyéni jogokkal rendelkező felhasználó csak a számítógép kikapcsolása esetén állhat fel a gépe mellől. Ha a gép be van kapcsolva, akkor a belépés előtt SZABÁLYOSAN újra kell indítani a számítógépet (Ctrl+Alt+Delete, RESET). Szigorúan tilos a mások nevét bejelentkezési névként felhasználni (pl. IRC , távoli bejelentkezés), erre tett kísérlet fegyelmi ügy.

Munkaterület, egyéni beállítások. A Windows grafikus felületét átállítani tilos, annak az eredetileg beállított formában kell megjelennie. Ha figyelmetlenségből vagy más módon mégis elállítódott, lépéseket kell tenni az eredeti állapot visszaállítására. Ugyancsak tilos a számítógépek indítási folyamatát a rendszergazda engedélye nélkül módosítani. Ha az óra témája a fentiek gyakorlása, úgy az alapértelmezés szerinti beállításokat óra végén vissza kell állítani.

Saját winchester terület. Az egyéni ill. csoportjogokkal megszerzett winchesterterület nem léphető túl, az egyéni felhasználók területének nagysága 20 MB. Ettől a rendszergazda eltérhet. A határ túllépése, vagy megközelítése esetén a felhasználó lemezterülete törölhető. A saját winchester terület munkaterület, azon csak a tanuláshoz ill. munkához szükséges fájlok tárolhatók. A saját alkönyvtárakban tárolt fájlokat a személyiségi jogok védik, csak indokolt esetben tekinthetik meg a karbantartást végző személyek. Ez utóbbi esetben a felhasználó engedélyét nem kell kikérni, a felhasználó adatai csak rendkívüli esetben módosíthatók ill. törölhetők. A felhasználó adatai hardver ill. szoftverhiba esetén megsérülhetnek, értük az iskola felelősséget nem vállal. Az adatok floppyra történő másolásával a véletlen sérülés kivédhető, erről azonban a felhasználó köteles gondoskodni.

A szoftverek védelme. A szoftver szellemi termék, amelyben estenként sok ember több éves munkája fekszik. Ezért a AFG - anyagi lehetőségeihez képest - mindent elkövet a legális szoftverek használatára. A fentiek alapján a AFG tulajdonát képező szoftverek illegális lemásolása szigorúan tilos. Az AFG gépeire csak a számítástechnika tanárokkal ill. a rendszergazdával egyeztetett szoftverek telepíthetők. Bizonytalan eredetű szoftverek telepítése esetén kötelező azok vírusmentességét ellenőrizni. A Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP alatti gépeken 16 bites alkalmazást csak a rendszergazda engedélye esetén szabad futtatni. Szigorúan tilos a hálózati winchestereken a rendszergazda, a számítástechnika tanárok vagy a gépet felügyelő személy engedélye nélkül bármilyen programot tartani. E programok előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal törölhetők, s programok elhelyezője fegyelmi szankcióban részesül.

Nyomtatás. A felhasználók a mátrix nyomtatókat bármikor használhatják. A lézer-nyomtatókat valamint a színes tintasugaras nyomtatókat csak kiemelt fontosságú esetben (iskolai feladat, iskolai érdek, stb) használhatják, de papírról a felhasználónak kell gondoskodnia, a festékszalagot az iskola biztosítja.

Levelezés. Minden saját postafiókkal rendelkező tanuló ill. tanár korlátlanul használhatja a rendszergazda által telepített levelezőszoftvert hivatalos és magánlevelezésének lebonyolítására, amennyiben házirendben foglaltakat teljesíti. Postafiókot csak a gimnázium tényleges tanulói, tanárai ill. dolgozói kaphatnak, a gimnáziummal való jogviszony megszüntetése esetén a postafiókot a rendszergazda megszünteti. A levelek tárgyát (SUBJECT) szabályosan kell kitölteni, a levél tartalma a gimnázium által képviselt erkölcsi normáknak meg kell, hogy feleljen. Szigorúan tilos a levelezőrendszert reklám célra, politikai célra, mások munkájának hátráltatására ill. az Internet veszélyeztetésére (HOAX, LÁNCLEVÉL) használni. Ilyen esetben a vétkest a AFG-ről végérvényesen és azonnal töröljük, tettével a megfelelő hatóságok előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.

Adatok letöltése (ftp, www). Az Internetről adatok korlátozással tölthetők le, a rendszergazda által installált célszoftverek segítségével:
- Állományok letöltésére a rendszergazda által biztosított letöltő program szolgál. Ennek használatához segítséget az MFD-k nyújtanak.
- Iskolai oktatás ideje alatt (800-1400) még kisméretű állományok letöltése sem engedélyezett.
- Szeméremsértő, fajvédő és a törvényekbe ütköző adatfájlok letöltése TILOS, véletlen bekövetkezte esetén azokat meg kell semmisíteni.

Homepage készítése. A tanulók ill. tanárok a AFGNET web szerverére önállóan saját homepage-et készíthetnek. A homepage csak a számítástechnika tanárok előzetes kontrollja esetén helyezhető fel az Internetre. A saját homepage - et a tanuló vagy tanár jogviszonyának megszüntetésekor töröljük. Más célra készíteni homepage-t csak a számítástechnika tanárok engedélyével szabad, kereskedelmi célú adatok a web szerveren nem helyezhetők el.

Távoli belépés. A AFG hálózatát az AFG tanulói ill. tanárai Internet-ről is elérhetik. Az ehhez szükséges hardver eszközökkel, valamint Internet-kapcsolattal a felhasználónak rendelkeznie kell, továbbá a rendszergazdának be kell mutatnia az ehhez szükséges és a tulajdonában lévő jogtiszta szoftverek licencét, végül rendelkeznie kell saját postafiókkal és egyéni felhasználói jogosítvánnyal. Az AFGNET ebben az esetben sem használható kereskedelmi célokra, a távoli elérés joga át nem ruházható, a jogviszony megszűnésekor ez a lehetőség megszünik. A távoli elérés gyakoriságát, időtartamát és lehetséges időpontjait a rendszergazda - az ezt igénybe vevők számától függően - saját hatáskörében szabályozza, a számítástechnika tanárokkal egyeztetve.

Szankciók: A fegyelmi ügyeknél szokásos szankciókon túlmenően a következő büntetések alkalmazandók:
§ részleges eltiltás: azaz a tanuló bizonyos ideig (pl. 2 hét) csak a tanórákon használhat számítógépet
§ e-mail postafiók megvonása
§ Internet elérés megvonása
§ saját belépési név megvonása
A NETIQETT rendszeres, durva megsértése esetén a felhasználó ellen fegyelmi vizsgálat kezdeményezhető, amelyben a tanuló teljes körű eltiltása javasolható. Ebben az esetben a tanuló a továbbiakban a AFGNET-et nem használhatja, ha számítástechnika fakultációban vesz részt, akkor azt abba kell hagynia.

Kistelek, 2002. május 7.

Iskola vezetés

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!