Főmenü

205.454
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Pályaválasztási börze 2019´
Pályaválasztási börze 2019´
Ugrás a menüsorra
2020. augusztus 9.
Emőd
Munkaterv
2005.09.13.
Kommentek

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

 

Árpád Fejedelem Gimnázium,

Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola

 

 

M U N K A T E R V

 

a

 

2007/2008. tanévre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanév fő célkitűzései:

 

  1. Nevelő-oktató munkánk területén

-         A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapértékek továbbvitele

-         A NAT felülvizsgálatával összefüggően a kompetencia alapú oktatás erősítése

-         Tehetséggondozás, versenyeztetés és felzárkóztatás

-         Egységes követelményrendszer kialakítása, ennek megvalósítására való törekvés

-         A tanulók motiválása a tőlük telhető legjobb, képességeiknek leginkább megfelelő tanulmányi eredmény elérésére.

-         Képesítő vizsgákra való felkészítés

-         Felkészülés a kétszintű érettségi vizsga lebonyolítására

-         Kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák viszony kialakítása.

-         Önfegyelem, felelősségtudat fejlesztése tanárok, tanulók körében

-         Konfliktuskezelés, tolerancia fejlesztése

-         Fejlesztő tevékenységek a kommunikációs készség fejlesztésére

-         Pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok írása

-         Környezetvédelmi programunk megvalósítása, környezetünk megóvása, tisztántartása, ÖKO-iskola program fokozatos teljesítése

-         Német projekt kiépítése

-         Egészséges életmódra nevelés, az egészségfejlesztési program megvalósítása

-         Színvonalas ünnepségek szervezése

-         Az intézmény számára fontos partnerek (fenntartó, szülői közösség, tagintézmények, a szakképzést támogatók) bevonása az iskolai eseményekbe

-         Adminisztrációs és tanügyigazgatási feladatok pontos vezetése

-         Adatszolgáltatás a pályakövetési rendszerbe a szakmai vizsgát tett tanulókról

-         Minőségirányítási programban foglaltak végrehajtása

 

  1. Az új intézményhálózattal kapcsolatos feladatok

-         Az intézményi alapdokumentumok átdolgozása

-         Közös pályázati lehetőségek kihasználása

-         Folyamatos kapcsolattartás (igazgatói tanács, szakmai konzultációk)

-         Beiskolázási hatékonyság növelése

 

 

A célkitűzések megvalósítása az oktatásban érintettek közös feladata és érdeke. Kiemelten foglalkozunk a beiskolázási programmal, pályázatokkal valamint az új intézményi struktúra kiépítésével.

A 2007/2008-as tanév konkrét feladatait a munkarend tartalmazza. A havonként megjelenő ütemterv a feladatokon kívül megjeleníti a felelősöket, az ellenőrzésért felelős személyét és határidejét.


1.     Nevelési, oktatási feladatok tervezése

 

1.1  Csoportbontások, fakultációk, emeltszintű érettségire felkészítés évfolyami szinten

 

9.A.

3 nyelvi csoport: angol I. 5 óra/ hét

angol II. 5 óra/ hét

Évfolyami szinten: német 4 óra/ hét

2 számítástechnikai csoport

9.A/I 5 óra/hét

9.A/G 1 óra/hét

 

9.B

2 nyelvi csoport angol 4 óra/ hét Évfolyami szinten: német 4 óra/ hét

 

 

10.A

4 nyelvi csoport angol I. 5 óra/ hét

angol II. 5 óra/ hét

spanyol 3 óra/ hét

 

Évfolyami szinten: német 4 óra/ hét

 

2 számítástechnikai csoport

10.A/I 5 óra/hét

10.A/G 1 óra/hét

 

 

10.B

3 nyelvi csoport angol I. 4 óra/ hét

angol II. 4 óra/ hét

Évfolyami szinten: német 4 óra/hét

 

 

11.A

5 nyelvi csoport angol I. 5 óra/ hét

angol II. 5 óra/ hét

német 5 óra/ hét

spanyol 3 óra/ hét

német 3 óra/hét

2 történelem csoport emelt szintű 5 óra/ hét

általános tantervű 3 óra/ hét

Évfolyami szinten:

2 számítástechnikai csoport emelt szintű 4 óra/ hét

általános tantervű 1 óra/ hét

1 gazdasági ismeretek csoport 2 óra/ hét

 

 

11.B

2 nyelvi csoport angol 5 óra/ hét

német 5 óra/ hét

 

Évfolyami szinten:

2 számítástechnikai csoport emelt szintű 4 óra/ hét

általános tantervű 1 óra/ hét

1 gazdasági ismeretek csoport 2 óra/ hét

 

 

12.A

4 nyelvi csoport angol I. 5 óra/ hét

angol II. 5 óra/ hét

német 3 óra/ hét francia 3 óra/ hét

2 számítástechnikai csoport emelt szintű 4 óra/ hét

általános tantervű 1 óra/ hét

Évfolyami szinten:

2 magyar nyelv és irodalom csoport emelt szintű 6 óra/hét

általános tantervű 5 óra/hét

2 történelem csoport emelt szintű 5 óra/ hét

általános tantervű 3 óra/ hét

1 Utazás & Turizmus csoport 4 óra/ hét

 

 

12.B

3 nyelvi csoport angol I. 5 óra/hét

angol II. 5 óra/ hét

12.B/G német 3 óra/ hét

2 matematika csoport 4 óra/ hét

1 csoport tanirodai gyakorlat 12.B/Sz 2 óra/ hét

2 számítástechnikai csoport emelt szintű 4 óra/ hét

általános tantervű 1 óra/ hét

Évfolyami szinten:

1 Utazás & Turizmus csoport 4 óra/ hét

2 történelem csoport emelt szintű 5 óra/hét

általános tantervű 3 óra/hét

2 magyar nyelv és irodalom csoport emelt szintű 6 óra/hét

általános tantervű 5 óra/hét

 

 

 

 


 

1.2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás

1.2.1. Szakkörök

A 2007/2008-as tanévben angol nyelvvizsga előkészítő, kézilabda és kosárlabda
szakkörök indulnak.

1.2.2.Tantárgyi, kulturális és sportversenyekre való felkészítés

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi
versenyeken vesznek részt tanulóink.

A jelentkezés és a versenyek folyamatosan zajlanak a tanévben.

1.2.3. Felzárkóztatás

Különös hangsúlyt fektetünk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő foglalkozására. Az összevontan tartott 9. évfolyamos órák esetében felzárkóztató, illetve tehetséggondozó órákat tervezünk.

 


 

2.    Munkarend

 

2.1. A tanév helyi rendje

A szorgalmi időszak 180 tanítási napból áll.

A tanév 2007. szeptember 03.-től 2008. június 13-ig tart.

Hat tanítási napot lehet tanítás nélküli munkanapként felhasználni.

-         érettségi szünet: írásbeli érettség: 2008. május.5-7-ig / 3 nap tanítási szünet /

-         Nevelési értekezlet (2008. április 26. szombat.) 1 nap tanítási szünet

-         Árpád nap (2007. október 02. kedd) 1 nap tanítási szünet

-         Tanítás nélküli munkanap (2007. október 20. szombat) 1 nap tanítási szünet

 

2.2. A 2007/2008-es tanítási év

I. félév

- időtartama: 2007.09.03-tól 2008.01. 18.

- osztályozó értekezlet: 2008.01.18. (péntek)

- félévi értesítők kiosztása: 2008.01.25-ig (péntek)

- félévi értekezlet: 2008.01.29. (kedd)

 

II. félév

- időtartama: 9.-10.-11. évfolyamon: 2008.01.19-től 2007.06.13.

12. évfolyamon: 2008.04.30. (szerda)

13. évfolyamon: 2008.05.16.

(május 19-től írásbeli vizsgák)

- osztályozó értekezlet: 2008.04.29. (kedd)

2008.06.12. (csütörtök)

- tanévzáró ünnepély 2008. 06.24. (kedd) 9 óra

- év végi értekezlet: 2008.06.25. (szerda) 9 óra

- beiratkozás a 2008/2009-es tanévre: 2008.06.17. (kedd)

 

Szülői értekezletek

-         tanév eleji: 2007.09.28. (péntek)

-         I. félévi: 2008.02.01. (péntek)

-         II. félévi

/a 12. évfolyamon / 2008. április 18. (péntek)

 

2.3. Végzős osztályok érettségi és képesítő vizsgái

- érettségi vizsgák

Október- novemberi érettségi vizsgák

Jelentkezés: 2007.09.05.

Írásbeli vizsgák:

Magyar nyelv és irodalom 2007.10.24.

Matematika 2007.10.25.

Német 2007.10.30.

Május-júniusi érettségi vizsgák

Jelentkezés: 2008.02.15.

Írásbeli vizsgák 2008.05.05-től

Szóbeli vizsgák 2008.06.16.-21-ig

Emelt szintű szóbeli vizsgák 2008.06.05.-11-ig


Szóbeli vizsgák tervezett időpontjai:

12.A. 2008.06.16.-17.-18.

12.B. 2008.06.19.-20.-21..

 

Képesítő vizsgák:

Írásbeli vizsgák 2007.05.19-től 25-ig

Szóbeli vizsgák 2007. június

 

Belső vizsgák:

9-10-11. évfolyamon június első hete

Esti tagozat vizsgái

Félév végi írásbeli vizsga: 2007. január 7-10.

Szóbeli vizsga 2007. január 14-17.

Év végi írásbeli vizsga 2007. június 2-5.

Szóbeli vizsga 2007. június 9-12.

 

2.4. Országos mérés-értékelés (olvasás-szövegértés, matematika)

10. évf. 2008. 05.28. 8 óra

Tanulók fizikai és motorikus képességének mérése

2007. 09. első hete

2008. május első hete

 

2.5. Szünetek

 

Őszi szünet 2007. október 29-31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet után első tanítási nap november 5. (hétfő)

 

Téli szünet 2007. december 22-2008. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2007. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2007. január 3. (csütörtök)

 

Tavaszi szünet 2008. március 21-25.

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 20. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap március 26. (szerda).

 

2.6. Beiskolázás

 

2.6.1. Beiskolázási program

-         szeptembertől - november végéig

-         beiskolázási körzet: Kisteleki Általános Iskola

Balástya, Csengele, Pusztaszer, Ópusztaszer, Dóc, Kömpöc, Pálmonostora, Baks, Csanytelek

-         Szülői értekezleteken való részvétel (őszi illetve pályaválasztási)

-         8. osztályok tájékoztatása osztályfőnöki órákon (tanárok és tanulók)

-         Felkészítés a központi írásbeli vizsgára (október első hetétől januárig)

-         Részvétel Szegeden a Középiskolák Börzéjén (2007. november 7-8-9.)

-         Munkaügyi Központ által szervezett Pályaválasztási Nap (2007. november 12-13.)

-         Nyílt nap (2007. október 25. 15 óra)

-         Nyílt hét (2007. október 24-26.) 8. osztályosok vendégül látása az iskolában

2.6.2. Felvételi eljárás rendje

2007. 10. 31.

A nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák bejelentik a Hivatalnak a felvételi eljárást megelőző egységes írásbelin való részvételi szándékukat.

2007. 12. 07.

A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára az egységes követelmények szerint írásbelit tartó gimnáziumok, továbbá azon középiskolák egyikébe, amelyek a nyolcadik évfolyamos tanulók számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szerveztek.

2008. 01. 26.,10.00 óra

Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban.

2008. 01. 31., 14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2008. 02. 08.

A nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2008. 02. 15.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

2008. 02. 18.-03.07.

Általános felvételi eljárás.

2008. 03. 12.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2008. 03. 17-18.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2008. 03. 26.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2008. 04. 04.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.

2008. 04. 10.

A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

2008. 04. 18.

A győri Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2008. 04. 23.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2008. 05. 05-16.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2008. 05. 05.-08.29.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2008. 05. 19.

A 2008. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2008. 06. 16-18.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

 

2.7.Iskolai rendezvények, megemlékezések

 

2.7.1.Ünnepélyek

-         2007.09.03. 8 óra: Tanévnyitó ünnepély (10.B Hézerné Jaksits Jozefin)

-         2007.10.20. (péntek) 8 óra: Megemlékezés az októberi forradalomról (10.A Jeremiás Csaba)

-         2007. október 23. (kedd) Városi megemlékezés

- 2008.03.14. 8 óra (péntek): 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
(műsor 9.A Baloghné Hudák Éva)

-         2008.06.24. 9 óra: Tanévzáró ünnepély (10.A Jeremiás Csaba)

-         2008.09.01. 8 óra: Tanévnyitó ünnepély (10.B Takács Gizella)

 

2.7.2. Történelmi évfordulók

2007.10.05.: Aradi vértanúk (Jeremiás Csaba)

2008.02.23.: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléke (Lőrincz Anna)

2008.04.13.: A holokauszt áldozatainak emléke (Hézerné Jaksits Jozefin)

 

2.7.3. Iskolai ünnepségek, rendezvények

Gólyatábor 2007. augusztus 27-28.

Árpád-nap . 2007. október 02.

Gólya-hét, gólyaavatás 2007. október 8-12.

Nyílt hét, idegen nyelvi verseny 2007. október 24-26.

Karácsonyi vetélkedő 2007. december 18-19.

Karácsonyi ünnepség 2007. december 21. (csütörtök) 8 óra

Szalagtűző bál 2008. február 15. (péntek)

Diákközgyűlés 2008. március eleje

Ballagás 2008. május 3. 10 óra

 

 

3. A pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos változások

- 2007. szeptember 1-i hatállyal megszűnt a külön díjazás nélkül elrendelhető heti 2 óra.

- A tanárok kötelező óraszáma 22-re változott.

- A közös igazgatású intézmény dolgozói kötelező óraszámukat több tagintézményben is teljesíthetik.

- Továbbra is 2 hónapos tanítási időkeretet állapítunk meg, melyhez feladat-ellátási tervet kell készíteni.

- A Kjt. szerint a próbaidő általánosan kötelező a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, valamint kötelezővé vált a gyakornoki idő kikötése.

- A pedagógusok munkájának értékelésénél figyelembe kell venni az intézményi minőségirányítási programban meghatározott teljesítményértékelést.


 

4. Irányítás

Az irányítás és ellenőrzés a KT. Kjt., az SZMSZ, Pedagógiai Program és a Kollektív Szerződés figyelembe vételével történik.

 

Továbbá:

1. Az iskolavezetés minden lényeges tervezési, döntési, irányítási és ellenőrzési

kérdésben vezetői megbeszélésen kér véleményt. Vezetői megbeszélések heti

rendszerességgel (kedd).

A megbeszélésen részt vesznek:

-         tagintézmény-vezető

-         tagintézményvezető-helyettes

-         osztályfőnöki munkaközösség-vezető

-         gyakorlati oktatás-vezető

-         esetenként: szakszervezeti titkár, közalkalmazotti tanács vezetője, DÖK segítő tanár, diákképviselő, munkaközösség-vezető.

 

5. Ellenőrzési terv

Célja: az intézmény szakmai munkájának nyomon követése, az oktatás-nevelés folyamatának vizsgálata, a hatékonyság növelése.

 

1. A tanítási órák ellenőrzése

Szeptember-október: új pedagógusok, a 9. évfolyam óráinak látogatása

November-december: 12. évfolyam

Január-február: 10. évfolyam

Március-április: 11. évfolyam

(F.: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes)

 

2. Az iskolai adminisztráció, a házirend betartásának ellenőrzése

- Havonta kellő számú osztályzat legyen szóbeli és írásbeli feleletek egyenlő

mértékű alkalmazásával.

(F.:tagintézményvezető-helyettes, osztályfőnökök)

- Az osztályfőnökök feladata követni a tanulók tantárgyi osztályzatait,

bukás veszélye esetén értesíteni a szülőket az ellenőrző könyvben, legkésőbb a

téli szünet megkezdése előtt, és a II. félév befejezése előtt l hónappal.

Az osztályfőnökök nyomon követik a hiányzásokat és az igazolásokat is.

Többszöri igazolatlan hiányzás esetén értesítik a szülőt, illetve a gyermekjóléti
szolgálatot.

Készítsenek havi statisztikát, hogy időben figyelmeztessék a szülőt.

(F.: osztályfőnöki munkaközösség vezető, tagintézmény-vezető, osztályfőnökök)

- Naplóvezetés folyamatos ellenőrzése.

(F.: tagintézményvezető-helyettes, osztályfőnökök)

- A házirend betartásának és betartatásának folyamatos ellenőrzése.

(F.: osztályfőnökök)

- A pontosság betartása tanárok és tanulók részéről, órakezdést és befejezést

illetően egyaránt.

- Az ügyeleti teendők ellátásának ellenőrzése folyamatos.

(F.: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes)

- Tanári adminisztrációs fegyelem ellenőrzése, a digitális napló vezetése, törzskönyvek, osztályzatok beírása.

- 2 havi többlettanítás elszámolása Pedagógus teljesítmény nyilvántartó lap vezetése.

 

6. 1. Munkaközösségek és tagjai:

 

Humán munkaközösség:

-         Papp Emese

-         Lőrincz Anna

-         Jeremiás Csaba

-         Hézerné Jaksits Jozefin – vezető

 

 

Idegen nyelvi munkaközösség:

-         Baloghné Hudák Éva

-         Hézerné Jaksits Jozefin

-         Nényei Zita

-         Nemes-Nagy Adrienn

-         Tóth Gabriella

-         Szolarov Annamária

-         Takács Gizella - vezető

 

 

Természettudományos munkaközösség

-         Gyuris Sándor

-         Tóth Éva

-         Urbánné Jung Andrea

-         Kálmánné Rácz Ilona

-         Molnár Péter

 

 

Osztályfőnöki munkaközösség

-         Kálmánné Rácz Ilona – vezető

-         Baloghné Hudák Éva

-         Takács Gizella

-         Jeremiás Csaba

-         Hézerné Jaksits Jozefin

-         Tóth Éva

-         Papp Emese

-         Lazányi Etelka

-         Zádori F. Károlyné

 

Szakmai munkaközösség

-         Zádori F. Károlyné – vezető

-         Jánváriné Tomán Gizella

-         Tóth Éva

-         Molnár Péter


 

6.2. Tantestület tagjainak funkciói, megbízásai

 

1. Faragó Klára tagintézmény-vezető,

térségi közös igazgatású intézmény vezetője

SZSZ összekötő

2. Tóth Gabriella tagitézményvezető-helyettes

pályázatíró csoport tagja

pályaválasztási és továbbtanulási felelős

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!